Wentylacja

Efektywna wentylacja jest dzisiaj jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Stosowane obecnie w budownictwie szczelne drzwi i okna z podwójnymi czy potrójnymi szybami, bardzo efektywne systemy grzewcze oraz szczelna izolacja ścian i stropów powodują, że wentylacja grawitacyjna przestaje faktycznie funkcjonować. Powstająca w pomieszczeniach wilgoć wraz z innymi wyziewami powoduje powstawanie wszelkiego typu niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów. W tej sytuacji stosowanie właściwej wentylacji mechanicznej staje się konieczne.
Podstawowe kryteria jakie należy brać pod uwagę przy doborze wentylacji to:
- dobranie odpowiedniej wydajności wentylatora do wymogów krotności wymian powietrza dla danego pomieszczenia,
- dobranie wentylatora wytwarzającego odpowiednie ciśnienie (Pa) zdolne pokonać opory przepływu powietrza przez kanały wentylacyjne
- odpowiednie usytuowanie wentylatora w pomieszczeniu aby zapewnić właściwy obieg powietrza,
- zaplanowanie sposobu dostarczenia świeżego powietrza do pomieszczenia poprzez nawietrzaki podokienne czy kratki drzwiowe,
- dobranie systemu kanałów wentylacyjnych o jak najmniejszych oporach przepływu powietrza (gładkie ścianki wewnętrzne i odpowiedni profil) aby móc zastosować tańszy wentylator o mniejszym ciśnieniu.
Umieszczenie wentylatora w nieodpowiednim miejscu może spowodować zdecydowane obniżenie wydajności j jakości wentylacji.